Sinatra Tribute

Sinatra Tribute
F. SINATRA Tribute & more
F. Sinatra, Pop Classics & Stándar’s Hits

Formación: 1 voz masculina.
Duración: 2 pases x 45 min. ó 75 sin pausa.
Público: Internacional.

Descargar Póster